Certyfikat „Szkoła Przyjazna wolontariatowi Fundacji «Świat na Tak»”

Wolontariat młodzieżowy skupiony w Klubach Ośmiu tworzą zespoły pracujące w szkołach, domach kultury i innych placówkach oświatowo-kulturalnych. Bez pomocy i wsparcia nauczycieli oraz Opiekunów działania młodych ludzi byłyby bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Zadania, jakie stoją przed szkołą współpracującą z Fundacją „Świat na Tak”, nie należą do łatwych. Ich realizacja przynosi jednak korzyści wszystkim stronom: wolontariuszom, szkołom i Fundacji. Pomaga jej bowiem w wypełnianiu misji. W dowód uznania dla szkół szczególnie angażujących się we wspieranie szkolnego wolontariatu ustanowiono certyfikat. Jego nazwa brzmi „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji «Świat na Tak»”. Otrzymany certyfikat promuje daną szkołę jako placówkę, w której wychowanie stanowi ważny element procesu edukacji. Dla wielu rodziców taka informacja ma duże znaczenie, czasem wręcz przesądza o wyborze szkoły, do której zapiszą dziecko. Omawiane wyróżnienie integruje nauczycieli oraz władze edukacyjne i samorządowe wokół dobrych działań uczniów. Staje się więc powodem do chluby i szczególnym wyróżnieniem pośród innych nagród, jakie otrzymuje każda szkoła. Odznaczenia trafiają do szkół, w których działanie Klubu charakteryzuje się trwałością i stabilnością.

Koordynatorzy wojewódzcy i Opiekunowie Klubów Ośmiu przygotowali zasady i procedury przyznawania certyfikatu:

  • Certyfikat jest przyznawany szkołom i innym placówkom, w których Kluby Ośmiu działają przez co najmniej dwa lata.
  • Certyfikat jest przyznawany na okres czterech lat.
  • Certyfikat przyznaje Rada, w której skład wchodzi trzech przedstawicieli koordynatorów wojewódzkich, prezes Fundacji „Świat na Tak” oraz dyrektor Biura Fundacji.
  • Rada rozpatruje wnioski podpisane przez opiekuna wolontariatu i zatwierdzone przez odpowiedniego koordynatora regionalnego, który potwierdza ciągłość pracy Klubu.
  • Wnioski zawierające opis zadań programowych realizowanych przez Klub są składane do Fundacji do 1 października każdego roku.
  • Wręczanie certyfikatów następuje na gali ogólnopolskiej, lub za pośrednictwem władz samorządowych.

Certyfikaty „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji „Świat na Tak”
w 2022 r. otrzymały:

WARSZAWA

1 Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

POLSKA

2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7  w Strzelcach Opolskich
3 Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olszynie
5 Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie3
6 Szkoła Podstawowa nr 6  im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
7 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku

Certyfikaty „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji „Świat na Tak”
w 2021 r. otrzymały:

WARSZAWA

1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
2 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
3 Szkoła Podstawowa nr 381   im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
4 Zespół Szkół nr 23
5 Szkoła Podstawowa nr 364  im. Konstancji Markiewicz
6 Szkoła Podstawowa nr 48  im. Adama Próchnika
7 Szkoła Podstawowa nr 293   im. Jana Kochanowskiego
8 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego  Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego

POLSKA

9 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej
10 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku
11 II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
12 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
13 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie
14 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
15 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie
16 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich
17 Szkoła Podstawowa w Lubrzy
18 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
20 Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
21 Szkoła Podstawowa w Szyldaku
22 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
23 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostródzie
24 Bursa Szkolna nr 2 w Elblągu

Certyfikaty „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji „Świat na Tak”
w 2016 r. otrzymały:

Warszawa

1  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
2  Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
3  Szkoła Podstawowa 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie
4  Zespół Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie
5  Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
6  Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie
7  Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie

POLSKA

8  Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku
9  I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie
10  Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
11 Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
12  Zespół Szkół w Lipowie
 13  Zespół Szkół Licealnych w Morągu
14  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i PPP w Morągu
15  Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
16  Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  w Ostródzie
17  Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
18  Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
19  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza
20  Gminny Zespół Szkół w Tułowicach
21  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu
22  Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie
23  Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie
24  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
Skip to content