8 Wspaniałych – Zgłoszenia

konkurs-8-wspanialych

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie odpowiednich dokumentów, a następnie przesłanie ich na adres fundacji.

Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa

EDYCJA STOŁECZNA KONKURSU 2019

download-icon Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem – edycja Stołeczna
download-icon Karta zgłoszeniowa grupy – edycja Stołeczna

W XXVI edycji Stołecznej Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami, będą  składane przez osoby zgłaszające (rodzic/opiekun) lub opiniujące (nauczyciel, opiekun wolontariatu, przedstawiciel organizacji pozarządowej) bezpośrednio do Fundacji „Świat na Tak” z siedzibą przy Al. J.Ch. Szucha 27 w Warszawie.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Fundacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

EDYCJA OGÓLNOPOLSKA KONKURSU

download-icon Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem – edycja Ogólnopolska
download-icon Karta zgłoszeniowa grupy – edycja Ogólnopolska

 

download-icon MATERIAŁY INFORMACYJNE
download-icon FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LOKALNEGO KOMITETU
download-icon WZÓR PROTOKOŁU KOMITETU LOKALNEGO