Metoda Wychowawcza Pani Joanny Fabisiak

Wersja elektroniczna  Pobierz

METODA WYCHOWAWCZA JOANNY FABISIAK

Wolontariat drogą budowania wspólnoty między ludźmi.

Człowiek chce być kochany, każdy chce mieć kogoś bliskiego dla kogo jest najważniejszy. Każdy z nas chciałby też, aby taki stan trwał zawsze. Jednak sami bardzo często nie potrafimy obdarowywać uczuciem. Jeszcze gorzej jeśli uważamy, że nam się ono należy i żyjemy z poczuciem krzywdy, żalu lub pretensji do bliskich z powodu ich niedostatecznego zaangażowania emocjonalnego. Postawy egocentryczne niszczą przyjaźnie, rozbijają rodziny, patologizują życie społeczne. Marzymy więc o pokojowych relacjach między ludźmi w całym świecie. Nurtuje nas odwieczne pytanie jak je układać, byśmy byli w nim szczęśliwi? Odpowiedź choć prosta bez entuzjazmu jest przyjmowana przez współczesnego człowieka szukającego winy za własne niepowodzenia daleko poza sobą. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Dobrze zilustruje ją krótkie opowiadanie: Po powrocie z pracy ojciec, chcąc chwilę odpocząć dał synkowi do ułożenia skomplikowane puzzle przedstawiające świat. Mały nie był zadowolony. Nauczył się właśnie samodzielnie jeździć na rowerku i chciał o tym ojcu opowiedzieć. Po chwili jednak układanka całkowicie go pochłonęła. Kilku minut później stanął przed zdumionym ojcem ze starannie ułożonym światem. Jak to zrobiłeś tak szybko? Przecież nie znasz jeszcze geografii, pewnie mama ci pomogła- pytał ojciec. Nie, tato, zaprzeczył chłopiec, ułożyłem zupełnie sam. Świata nie umiałem ułożyć. To było za trudne ale na szczęście po drugiej stronie był narysowany człowiek a jak ułożyłem człowieka świat sam się ułożył. Konkluzja jest oczywista. To od nas i tylko od nas zależy los i przyszłość świata. Powstaje zatem pytanie jak ?układać człowieka?, aby potrafił i chciał kreować dobry świat. My, członkowie Fundacji „Świat na Tak” wiemy, że powinien być wrażliwy na los potrzebujących, cenić altruizm, a przede wszystkim brać odpowiedzialność za swoje życie, a także życie społeczne.

Fundacja „Świat na Tak” powołana przed ośmioma laty dla pomocy młodzieży koncentruje się na działaniach wychowawczych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest przede wszystkim upowszechnianie wolontariatu jako skutecznego i sprawdzonego sposobu kształtowania charakteru. Podstawowa metoda pracy dostosowana jest do zainteresowań młodzieży, jej potrzeb emocjonalnych i warunków egzystencjalnych. Przesłaniem ideowym Fundacji są słowa Papieża Jana Pawła II dotyczące wolontariatu „Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu. Wy wolontariusze jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem”.

Główne formy naszej działalności to powołanie organizacji młodzieżowego wolontariatu „Szkolnych Klubów Ośmiu” oraz organizowanie ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” promującego młodych społeczników. Tytuł Konkursu a także nazwa szkolnych klubów wolontariatu nawiązuje do znanego westernu „Siedmiu wspaniałych”, w którym siedmiu zwyczajnych facetów, wypowiada walkę dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i ostatecznie wygrywa nierówną walkę. Konkurs jest zachętą dla młodych, by w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi we własnym środowisku szkolnym, koleżeńskim, rodzinnym.

Tak pojmowany wolontariat stał się przewodnią Fundacji w wychowaniu młodzieży do odpowiedzialności za siebie i bliskich. Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce niestety nie objęły wielkiego obszaru życia społecznego, a to z kolei wywołało różnorodne zaburzenia w relacjach międzyludzkich. Sytuacja ta najtrudniejszą okazała się dla młodzieży dlatego właśnie do niej kierowany jest program wychowawczy bazujący na wolontarystycznym przesłaniu służby pro publico bono. Bardzo dobre przyjęcie wolontariatu przez młodzież szkolną, niewielkie koszty jego realizacji, wreszcie skuteczność wychowawcza są to powody uzasadniające jego prezentację i chęć upowszechnienia.

Zanim przejdę do przedstawienia założeń programu Fundacji „Świat na Tak” konieczne jest zdiagnozowanie sytuacji i współczesnych warunków w życia i rozwoju młodzieży w Polsce…

>> Całość można pobrać w wersji elektronicznej  Pobierz

Skip to content