Wspomóż nas 1% podatku

MOŻESZ SZYBKO PRZEKAZAĆ NAM SWÓJ 1% ROZLICZAJĄC SIĘ ZA DARMO ONLINE

Nasze działania w roku 2020:

 

Pogotowie Naukowe – bezpłatnymi korepetycjami ze wszystkich przedmiotów, dla różnych poziomów nauczania objęliśmy 150 uczniów. Spotkania z nauczycielami odbywały się najpierw tradycyjnie, a potem on- line.

korepetycjekorepetycje

Wolontariusze „Klubów Ośmiu” – młodzieżowego wolontariatu, kilka tysięcy uczniów pomagało potrzebującym

Pomocna Dłoń – młodzież warszawskich klubów opiekuje się 65 ubogimi rodzinami, dla  których przygotowuje, dwa razy do roku, duże, świąteczne paczki. Sami gromadzą produkty. W ciągu roku także wspierają te rodziny.

Inna działalność klubów:

– 20 wolontariuszy działających przy Fundacji na terenie Warszawy włączyło się w akcję pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnością w trakcie pandemii, a także w akcję sprzątania opuszczonych grobów na Warszawskich Powązkach.

– Wolontariusze jednej z warszawskich szkół we współpracy z Teatrem Żydowskim nagrało przed świętami słuchowisko, które zostało rozesłane wraz z życzeniami do szpitali dziecięcych, domów pomocy społecznej, oraz hospicjów dziecięcych.

– Wolontariusze z Szyldaka oraz Wałbrzycha wykonali przed świętami kartki, przeznaczone dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

Web -HELP – spotkania on – line, szkoleniowo – formacyjne, dwa razy
w miesiącu, dla wolontariuszy i opiekunów Klubów Ośmiu, organizowane od września, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji wśród młodzieży. W spotkaniach średnio uczestniczy od 100 do 200 osób.

Bal Integracyjny – w corocznym balu dla młodzieży niepełnosprawnej, zorganizowanym w lutym, jeszcze tradycyjnie w Arenie Ursynów, uczestniczyło 500 osób.

 

Konkursy – mimo wielu trudności i konieczności zmiany terminów zorganizowaliśmy Gale:

– „Ośmiu Wspaniałych” – konkurs promujący pro społeczne postawy i zachowania młodzieży,  realizowany we współpracy z samorządem  w całej Polsce od 1993 r. Uczestniczyły tysiące młodzieży

 -„Być Polakiem” – konkurs wzmacniający poczucie tożsamości narodowej młodzieży polonijnej,  realizowany we współpracy
z Radą Polonii Świata od  2010 r. W tych latach w konkursie uczestniczyło 7200 młodzieży z  36 krajów.