Kontakt

Al. J. Ch. Szucha 27,
00-580 Warszawa
Polska/Poland
Tel./fax: +48 22 629 35 75
Tel.: +48 22 629 63 34
E-mail: fundacja@swiatnatak.pl
Strona internetowa: www.swiatnatak.pl
Konkurs Być Polakiem tel. +48 603330905, email: bycpolakiem2017@gmail.com

KRS: 0000081518
NIP 526-22-94-399

GODZINY OTWARCIA:
od 10:00 (poniedziałek – piątek)
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Warszawie
25 1050 1038 1000 0022 1213 0393