PUBLIKACJE FUNDACJI

Publikacje Fundacji

Kodeks Rycerski Młodych, Warszawa 1999

Młodzieżowy wolontariat, Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa 2002; Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Fabisiak

Droga do samodzielności, Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa 2004, Autorzy: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Pollak, Jarosław Jóźwiak, Adam Szafrański, Tomasz Karaś, Tomasz Krawczyk, Aleksandra Zabłocka, Anna Izdebska, Marta Piasecka, Anna Siarkiewicz

Strategia wychowania młodzieży do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo. Cz. 2. Materiały z Konferencji „Warto być dla innych” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji „Świat na Tak”, Warszawa, 4-5 grudnia 2004, 

Podaj dalej… Poradnik wychowawcy, opiekuna Szkolnego Klubu Ośmiu, młodzieżowego wolontariatu, Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa 2006; Zespół redakcyjny: Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Monika Zielińska

„Wstyd za zło, jak radzić sobie z przemocą”. Poradnik dla nauczyciela, opiekuna szkolnego Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa 2007; Zespół redakcyjny: Joanna Fabisiak, Magdalena Kołodziejczyk, Karolina Malczyk, Jolanta Wójcikiewicz

Wiem, jak pomagać. Poradnik dla wolontariuszy Klubów Ośmiu „Fundacji Świat na Tak”, Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa 2015; Zespół redakcyjny: Joanna Fabisiak, Małgorzata Miernik, Jolanta Pollak, Ewa Szubert

Program koncertu „Skąd nasz ród” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas Gali Konkursu „Być Polakiem”, Zamek Królewski w Warszawie, 2021, red. Marek Machała, 

Od Mieszka do Leszka. Kolorowanka historyczna dla dzieci. Warszawa 2019

Wiem, jak pomagać. Poradnik dla opiekunów Klubów Ośmiu „Fundacji Świat na Tak”, Fundacja „Świat na Tak”, wydanie drugie rozszerzone, Warszawa 2019, Autorzy: Joanna Fabisiak, Karolina Malczyk, Magdalena Kołodziejczyk, Elżbieta Kubik, Jolanta Pollak, Małgorzata Miernik, Katarzyna Staniszewska, Ewa Szubert

Ogólnopolska gazetka młodzieżowego wolontariatu „po prostu TAK”

Kroniki Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – edycje stołeczne (corocznie od 1993) i edycje ogólnopolskie (corocznie od 1994)

Kroniki Konkursu „Być Polakiem” – 2010 – 2022 (corocznie)

Skip to content