Ambasador Dobra

Tytuł „Ambasadora Dobra”

W 2003 roku Fundacja „Świat na Tak” ogłosiła Społeczną Kampanię na Rzecz Dobra Wspólnego. Miała ona za cele poprawę relacji międzyludzkich i humanizację życia społecznego. Przyznawany od tej pory tytuł „Ambasadora Dobra” stanowi najwyższe wyróżnienie indywidualne przyznawane przez Fundację za ogólną postawę i działania pro publico bono. Osoba nim uhonorowana podejmuje zadania wolontarystyczne na miarę swoich możliwości oraz zobowiązuje się do świadomego przekazywania innym dobrych słów, gestów, obyczajów i zasad. Zabiega o lepszą jakość relacji między ludźmi i stara się wnosić dobro w otaczający świat. Pomaga potrzebującym, a jej działaniu towarzyszą życzliwość i radość z powodzenia innych. Przezwycięża trudności i nigdy się nie poddaje.

Młodzież potrzebuje do naśladowania i współczesnych autorytetów, do których mogliby się odwołać – z którymi nawet chcieliby spotkać się i porozmawiać. Tytułem zostają uhonorowane osoby wyjątkowe – tak w sensie działań, jak i postawy. Wśród Ambasadorów Dobra były dotychczas osoby znane publicznie, ale także nikomu nieznane. Wszystkich łączyła chęć budowania lepszego świata i udowadniali to różnorodnymi staraniami.

„AMBASADOROWIE DOBRA” FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
W LATACH 2003 – 2022

2003 Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Małgorzata Bańkowska
Danuta Chojnacka
Wojciech Chojnacki
Elżbieta Kalisz
Mariusz Kalisz
Marek Machała
Ewa Marzec
Bożenna Strzałkowska
Janina Trzeszczyńska
Paweł Trzeszczyński
2004 Antoni Ćwikliński
Regina Katner
Andrzej Jaczewski
Alina Janowska-Zabłocka
2005 Bożena Laskiewicz
Jolanta Mycielska
2006 Katarzyna Olbrycht
Eleni Tzoka
2007 Tomasz Błasiak
Rafał Sisicki
Iwona Rychlik
2008 Jacek Kur
2009 Ks. Bogusław Jankowski
Jarosław Jóźwiak
Renata Machała
Karolina Malczyk
2010 Izabela Dzieduszycka
2011 Jadwiga Kaczorowska
2012 Agata Młynarska
2013 Jolanta Dakowska,
Małgorzata Korzeb
Mirosław Korzeb
2014 Stanisław Kowalski
Bogdan Madej
2016 Katarzyna Sienkiewicz
2017 Alicja Chybicka
2018 Bożena Górska
2019 Emilia Bury
Małgorzata Zimmer
2021 Hanna Trzaskowska
2022 Wiesława Ćwiklińska
Anna Samborska
Joanna Tokarzewska
Marzanna Zawadzka-Ciępka
Hymn Fundacji    HYMN
Skip to content