Ambasador Dobra

Tytuł „Ambasadora Dobra”

W 2003 roku Fundacja „Świat na Tak” ogłosiła Społeczną Kampanię na Rzecz Dobra Wspólnego. Miała ona za cele poprawę relacji międzyludzkich i humanizację życia społecznego. Przyznawany od tej pory tytuł „Ambasadora Dobra” stanowi najwyższe wyróżnienie indywidualne przyznawane przez Fundację za ogólną postawę i działania pro publico bono. Osoba nim uhonorowana podejmuje zadania wolontarystyczne na miarę swoich możliwości oraz zobowiązuje się do świadomego przekazywania innym dobrych słów, gestów, obyczajów i zasad. Zabiega o lepszą jakość relacji między ludźmi i stara się wnosić dobro w otaczający świat. Pomaga potrzebującym, a jej działaniu towarzyszą życzliwość i radość z powodzenia innych. Przezwycięża trudności i nigdy się nie poddaje.

Młodzież potrzebuje do naśladowania i współczesnych autorytetów, do których mogliby się odwołać – z którymi nawet chcieliby spotkać się i porozmawiać. Tytułem zostają uhonorowane osoby wyjątkowe – tak w sensie działań, jak i postawy. Wśród Ambasadorów Dobra były dotychczas osoby znane publicznie, ale także nikomu nieznane. Wszystkich łączyła chęć budowania lepszego świata i udowadniali to różnorodnymi staraniami.

AMBASADOROWIE DOBRA FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
W LATACH 2003 – 2021

2003

Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Małgorzata Bańkowska
Danuta Chojnacka
Wojciech Chojnacki
Elżbieta Kalisz
Mariusz Kalisz
Marek Machała
Ewa Marzec
Bożenna Strzałkowska
Janina Trzeszczyńska
Paweł Trzeszczyński

2004

Antoni Ćwikliński
Regina Katner
Andrzej Jaczewski
Alina Janowska-Zabłocka

2005

Bożena Laskiewicz
Jolanta Mycielska

2006

Katarzyna Olbrycht
Eleni Tzoka

2007

Tomasz Błasiak
Rafał Sisicki

2008

Jacek Kur

2009

Ks. Bogusław Jankowski
Jarosław Jóźwiak
Renata Machała
Karolina Malczyk

2010

Izabela Dzieduszycka

2011

Jadwiga Kaczorowska

w latach:
2012 – 2014

Małgorzata Korzeb
Mirosław Korzeb
Stanisław Kowalski
Bogdan Madej
Agata Młynarska

2016

Katarzyna Sienkiewicz

2017

Alicja Chybicka

2018

Bożena Górska

2019

Małgorzata Zimmer
Emilia Bury

2021

Hanna Trzaskowska