ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”.

W akcji wzięło udział 23 szkoły z Warszawy i Pruszkowa. Dzięki Wam mogliśmy obdarować 62 rodziny. Część słodyczy trafi również do dzieci repatriantów z Ośrodka Adaptacyjnego Dla Repatriantów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  DZIĘKUJEMY!