ZAPROSZENIE do udziału w Konkursie „Być Polakiem” – Moduł B – dla nauczycieli

Drodzy Nauczyciele Polonijni,

znać język to poznać słowa i zasady łączące słowa w większe logiczne całości. Reguły opisujące system językowy nazywamy regułami gramatycznymi. Każdy nauczyciel wie, że uczenie słownictwa jest zajęciem wdzięcznym, a gramatyki nudnym, ale przecież ogromnie potrzebnym. Brak świadomości zasad organizujących wypowiedź językową i umiejętności ich używania prowadzi do posługiwania się językiem kalekim, lub wręcz śmiesznym. To w efekcie powoduje zniechęcenia ucznia, i prędzej lub później porzucenia nauki języka polskiego. Ponieważ wiemy, że nauczyciele polonijni mają wiele sprawdzonych pomysłów na ciekawe uczenie gramatyki zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Konkursu, bo warto dobrymi doświadczeniami dzielić się z kolegami.

Proponujemy przygotowanie konspektu 45-minutowej lekcji poświęconej wybranemu problemowi gramatycznemu na przykład: czasowniki ruchu, funkcje aspektu czasownika, oboczności samogłosek czy spółgłosek w deklinacji rzeczownika i przymiotnika lub innym problemom gramatycznym, którymi należy zająć się z uczniami poziomu B1 i B2, średnio zaawansowanego. Wokół głównego tematu konspektu podporządkowujemy inne elementy lekcji to jest czytankę, najlepiej adaptowany tekst literacki, gry edukacyjne, ćwiczenia w mówieniu itp. Rzecz w tym, aby wszystkie materiały dydaktyczne służyły wzmacnianiu, utrwalaniu i wdrażaniu jednostki gramatycznej, będącej celem lekcji.

Przykład:
Na poziomie średniej znajomości języka uczeń powinien posługiwać się trybem rozkazującym, pełniącym wiele funkcji istotnych dla komunikacji jak prośba, polecenie, rozkaz. Można zatem dobrać tekst z dziedziny wojskowości, bo formy imperativu są tam częste i popularne. Do tego nietrudno będzie powiązać temat gramatyczny z historycznym, którym uzupełnimy lekcję. Polecam teksty o Powstaniu Warszawskim. Język powstańców wręcz naszpikowany był poleceniami wydawanymi sanitariuszkom, żołnierzom czy ludności cywilnej. Od szybkości wykonania rozkazu zależało przecież życie ludzi przeprowadzających akcję. Takie zwroty jak: szybko biegnij, przenieś wiadomości, rzuć granat, uciekaj - były powszechne. Ileż to scenek sytuacyjnych mogą przygotować uczniowie, które pomogą im utrwalać poprawne formy trybu rozkazującego i poznawać jednocześnie historie powstańcze. Właśnie te konspekty, w których treści gramatyczne wplecione będą w sposób pobudzający zainteresowanie i aktywność uczniów zyskają najwyższą ocenę i zostaną nagrodzone.

Konspekty należy przesyłać do dnia 3 marca 2019 roku na adres: bycpolakiem2019@gmail.com.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają trojakiego rodzaju nagrodę. Będzie to dyplom wyrażający uznania za profesjonalizm zawodowy sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego, replikę pióra, którym Jan Ignacy Paderewski podpisał 28 czerwca 1919 roku Traktat Wersalski, na mocy którego Polska, jako państwo, wracała na mapę świata, oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 €. Nie ograniczamy ilości prac, które zostaną nagrodzone. Każdy konspekt, wyróżniony przez Jury będzie nagrodzony.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Koordynator Przewodniczący Jury Przewodnicząca Jury, Moduł B Rzecznik Prasowy
Marek Machała Roman Śmigielski Aleksandra Podhorodecka Halina Koblenzer

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Być Polakiem”
Joanna Fabisiak

Aktualności

Facebook Pagelike Widget
Skip to content