Być Polakiem – IX edycja 2019 – Grupa Nauczyciele

Protokół
z posiedzenia Jury X edycji Konkursu „Być Polakiem”  z dnia 06.04.2019 r.   

MODUŁ B – dla nauczycieli „Gramatyka jest ważna i ciekawa”

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Magdalena Bogusławska, Polska

Wiceprzewodniczący – Jerzy Kowalewski, Ukraina

oraz:

Hanna Kaczmarczyk, Austria

Małgorzata Lasocka, Wielka Brytania

Krystyna Olliffe, Wielka Brytania

 

przyznała nagrody oraz wyróżnienia następującym osobom:

Nagrody:

I nagroda – Dorota Prążyńska, Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R.Traugutta, Brześć/Białoruś

II nagroda – Agata Szklanny, Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego, Neapol/Włochy

III nagroda – Aneta Matyszczyk, Polska Szkoła Sobotnia im. ks. J.Popiełuszki, Derby/CT, USA

oraz równorzędna

III nagroda – Tomasz Banaszkiewicz, Związek Polaków „Orzeł Biały”, Lwów/Ukraina

 

Wyróżnienia :

--- Maja Longawa, Melitopolskie Ukraińsko-Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Polonia”, Melitopol/Ukraina

--- Natalia Racaitis, Polska Szkoła im. J.Kochanowskiego, Londyn-Feltham/Wielka Brytania

--- Ilona Stwaczyk, Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy PMK, Hanau/Niemcy

Aktualności

Facebook Pagelike Widget