SPRAWOZDANIE Z XIX INTEGRACYJNEGO BALU KARNAWAŁOWEGO

Warszawa 10.02.2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z XIX INTEGRACYJNEGO BALU KARNAWAŁOWEGO

„W krainie bajek i legend warszawskich”

5 lutego 2017 r. – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji „ARENA”

Organizatorzy: Fundacja „Świat na Tak”,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

W dniu 5 lutego 2016 roku odbył się XIX Integracyjny Bal Karnawałowy „w krainie bajek i legend warszawskich” dla osób niepełnosprawnych .


Osoby z niepełnosprawnością, jako „inne”, często nie mają szans żyć w społeczeństwie, na miarę swoich predyspozycji i możliwości. Bariery społeczne oraz komunikacyjne utrudniają wypełnianie podstawowych ról społecznych. Strach przed „innością” u osób zdrowych i ich niewiedza, stają się główną przyczyną samotności i izolacji osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy, aby nasi przyjaciele, wobec których los okazał się nieprzychylny mieli więcej możliwości kontaktu ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami i aby choć na chwilę mogli opuścić swój dom i zapomnieć o chorobie. Pragnęliśmy przywrócić im wiarę i nadzieję, że świat akceptuje ich takimi, jakimi są.

W tegorocznym Balu Integracyjnym uczestniczyło 220 osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Ursynów, Warszawy i okolic. Uczestnikami Balu byli również wolontariusze (ok. 220 osób) warszawskich Klubów Ośmiu, Instruktorzy wolontariatu Fundacji „Świat na Tak”, współorganizatorzy oraz zaproszeni goście i rodzice. Wiele spośród przybyłych gości to mieszkańcy Ursynowa.
Honorowym patronatem objęła Bal Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Zaproszenie do udziału w Balu przyjęli między innymi:
• Prezes Zarządu MPWiK – Pani Renata Tomusiak
• Członek Zarządu MPWiK – Pani Beata Pacholec,
• Członek Zarządu MPWiK- Pani Lucyna Golatowska
• Radny Dzielnicy Bielany – Pan Daniel Pieniek
• Wiceburmistrz Dzielnicy Wola – Pan Marek Lipiński
• Dyrektor Stołecznej Estrady – Pan Andrzej Matusiak,
• Fundator Fundacji „Świat na Tak” – Pan Marek Machała
• Fundator Fundacji „Świat na Tak” – Pani Małgorzata Korzeb
• Dyrektor Teatru „Guliwer” – Pan Mirosław Korzeb
• Dyrektor Hali Widowiskowo – Sportowej „Arena Ursynów” – Pani Anita Nasierowska
• Przedstawiciel Rady Izby Notarialnej – Pani Magdalena Archutowska
• Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – Pani Bożena Żebrowska
• Wicedyrektor Centrum Komunikacji Społecznej – Pani Karolina Malczyk
• Burmistrz Dzielnicy Bielany – Pan Tomasz Mencina
• Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Pan Robert Kempa
• Dyrektor Szpitala Św. Zofii – Pan Wojciech Puzyna

Imprezę otworzyła Prezes Fundacji Pani Joanna Fabisiak, która przywitała wszystkich uczestników Balu, gości honorowych oraz sponsorów.
Bal otworzyli Polonezem Ogińskiego Artyści z Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”, następnie zapewnili piękną oprawę artystyczną: zaśpiewali pieśni ludowe oraz zatańczyli kilka przepięknych tańców ze swojego repertuaru.
Po uroczystym Polonezie rozpoczęła się zabawa, którą prowadzili profesjonalni wodzireje z firmy Folwarski Event Group.
W trakcie imprezy były liczne konkursy związane z tematyką balu. Wystąpił także Teatr Ruchu „Balonik” Mazowiecki Instytut Kultury. Jako nagrody uczestnicy otrzymywali upominki ufundowane przez sponsorów. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał paczkę jabłek od firmy „Ewa-Bis”.

Dla uczestników Balu przygotowany został także bardzo atrakcyjny poczęstunek,
w skład którego wchodził ciepły posiłek. Ponadto na półmiskach była wędlina, masło, pieczywo, ciasto, owoce, napoje, naleśniki i paszteciki od Firmy „Pan Pierożek” oraz lody ufundowane przez Firmę „Grycan”.

Atrakcje oraz poczęstunek dla uczestników imprezy był możliwy tylko i wyłącznie dzięki naszym sponsorom – Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Urzędowi Dzielnicy Bielany, Stołecznej Estradzie, Firmie „Grycan”, Radzie Izby Notarialnej, Firmie Kaufland, Firmie „Byś”, natomiast bardzo korzystne ceny zaproponowali nam- Catering „Hotel Zamek Pułtusk – Dom Polonii”, oraz Cukiernia „Camargo”, która przygotowała tort.
Jak co roku atrakcją Balu był: „Salon fryzur i wizażu”, gdzie uczestnicy mogli wystylizować fryzurę i makijaż adekwatny do tematyki Balu.
Ciekawą atrakcja dla naszych podopiecznych była również foto budka, dzięki której mogli zachować pamiątkowe zdjęcie z nowo poznanymi znajomymi.
W tym roku po raz pierwszy swoje stoisko miała również Straż Miejska, która zaproponowała uczestnikom różne konkursy dotyczące bezpieczeństwa, za udział w konkursie dzieci otrzymywały drobne upominki.

Nad uczestnikami Balu opiekę sprawował zespól medyczny, w którego skład wchodził lekarz i pielęgniarka dzięki uprzejmości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa.
Koordynacją i przygotowaniem merytorycznym imprezy zajmowały się: Prezes Fundacji „Świat na Tak” Pani Joanna Fabisiak oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy nieść radość naszym niepełnosprawnym przyjaciołom.

Skip to content