Z DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW

Akcja „Sprzątanie zapomnianych grobów na Cmentarzu Wawrzyszewskim.”
W dniu 6 listopada 2021 r. uczestnicy MDK, rodzic i nauczyciel wybrali się na Cmentarz Wawrzyszewski, aby posprzątać zapomniane groby i zapalić na nich znicz.
Pomysłodawcami akcji „Posprzątaj zapomniane groby” byli uczestnicy zajęć „Dzieciaki społeczniaki” wraz z nauczycielem p. Andrzejem Czyżewski. Zostały posprzątane groby wojskowe i świeckie. Pomogliśmy starszym paniom uporządkować rodzinne groby. Seniorki były wdzięczne za okazaną pomoc. Każdy uczestnik bardzo się zaangażował.
Dziękuję Wszystkim którzy włączyli się do akcji. Jak również tym, którzy łączyli się z nami sercem.

Galeria

===== * =====

Światełko pamięci  (Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie)

Idąc za przykładem roku poprzedniego kilku wolontariuszy Klubu Ośmiu-Młodzieżowego Wolontariatu z Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Gąbinie pod koniec października i na początku listopada wykazało się piękną inicjatywą. Odwiedzając cmentarze w swoich rodzinnych miejscowościach  porządkowali również zapomniane, pozostawione bez opieki groby oraz zapalili lampki. Niektórzy z nich uczcili także pamięć poległych za ojczyznę, paląc znicze na ich mogiłach.

Galeria

===== * =====