8 Wspaniałych – Zgłoszenia

Zapraszamy na nową stronę Konkursu dla edycji 2024 r. 

KONKURS

= = = = = 

EDYCJA STOŁECZNA:
Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– osobiście oraz drogą pocztową na adres Fundacji: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” lub do Urzędu Dzielnicy do wydziału zajmującego się organizacją Konkursu;

– na adres mailowy: m.gierczak@swiatnatak.pl lub na adres Koordynatora Konkursu w danej dzielnicy.

Zgłoszenia należy składać do 28 lutego 2024

Formularz zgłoszeniowy grupy edycja stołeczna
Formularz zgłoszeniowy indywidualny edycja stołeczna

= = = = = 
EDYCJA OGÓLNOPOLSKA:

– uczestnicy mogą składać karty zgłoszeniowe mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu.

– W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.

– Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata do Ogólnopolskiej edycji Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: m.gierczak@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.


Formularz zgłoszeniowy grupy edycja ogólnopolska
Formularz zgłoszeniowy indywidualny edycja ogólnopolska

Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach: 28 lutego 2024.

Końcowy termin składania aplikacji lokalnych laureatów do Ogólnopolskiego Konkursu do Fundacji „Świat na Tak” do 17 marca 2024


FORMULARZE DLA ORGANIZATORÓW KONKURSU
W DZIELNICACH, MIASTACH, GMINACH I POWIATACH

Skip to content