8 Wspaniałych – Zgłoszenia

Zapraszamy na nową stronę Konkursu dla edycji 2022 r. 

KONKURS

= = = = = 

W związku ze stanem pandemii Komitet Organizacyjny Konkursu podjął decyzję o umożliwieniu przesyłania kandydatom do Konkursu zgłoszeń w formie skanu na maila, lub pocztą, nie wykluczając jednak złożenia dokumentacji osobiście.
EDYCJA STOŁECZNA:
Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– osobiście oraz drogą pocztową na adres Fundacji: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” lub do Urzędu Dzielnicy do wydziału zajmującego się organizacją Konkursu (już niebawem pojawi się lista dzielnic do których można będzie zgłaszać kandydatów);

– na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl, lub na adres Koordynatora Konkursu z danej dzielnicy.
Zgłoszenia należy składać do 20 lutego 2022

Karta zgłoszeniowa grupy 2022 – Edycja stołeczna
Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2022 – Edycja stołeczna

EDYCJA OGÓLNOPOLSKA:
– uczestnicy mogą składać karty zgłoszeniowe mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu.
– W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.
– Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata do Ogólnopolskiej edycji Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Karta zgłoszeniowa grupy 2022 – Edycja ogólnopolska
Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2022 – Edycja ogólnopolska

Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach: 20 lutego 2022.
Końcowy termin składania aplikacji do Ogólnopolskiego Konkursu do Fundacji „Świat na Tak”: 17 marca 2022

FORMULARZE DLA ORGANIZATORÓW KONKURSU W DZIELNICACH, MIASTACH, GMIANCH I POWIATACH
Formularz zgłoszeniowy lokalnego komitetu organizacyjnego samorządowego konkursu nastolatków
Wzór protokołu Komitetu Lokalnego
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych