8 Wspaniałych – Zgłoszenia

W związku ze stanem pandemii Komitet Organizacyjny Konkursu podjął decyzję o umożliwieniu przesyłania kandydatom do Konkursu zgłoszeń w formie skanu na maila, lub pocztą, nie wykluczając jednak złożenia dokumentacji osobiście.

W przypadku edycji Stołecznej kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– osobiście oraz drogą pocztową na adres Fundacji: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” lub do Urzędu Dzielnicy do wydziału zajmującego się organizacją Konkursu (już niebawem pojawi się lista dzielnic do których można będzie zgłaszać kandydatów);

– na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl, lub na adres Koordynatora Konkursu z danej dzielnicy.

 

– zgłoszenia należy składać do 20 lutego 2022


Karta zgłoszeniowa grupy 2022 – Edycja stołeczna

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2022 – Edycja stołeczna


W przypadku edycji Ogólnopolskiej:

– uczestnicy mogą składać karty zgłoszeniowe mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu.

– W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.

– Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata do Ogólnopolskiej edycji Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”


Karta zgłoszeniowa grupy 2022 – Edycja ogólnopolska

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2022 – Edycja ogólnopolska


– Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach: 20 lutego 2022.

– Końcowy termin składania aplikacji do Ogólnopolskiego Konkursu do Fundacji „Świat na Tak”: 17 marca 2022


FORMULARZE DLA ORGANIZATORÓW KONKURSU W DZIELNICACH, MIASTACH, GMIANCH I POWIATACH

Formularz zgłoszeniowy lokalnego komitetu organizacyjnego samorządowego konkursu nastolatków

Wzór protokołu Komitetu Lokalnego

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 

PLAKATY KONKURU 2022

PLAKAT STOŁECZNY

PLAKAT OGÓLNOPOLSKI

PLAKAT STOŁECZNY
PLAKAT OGÓLNOPOLSKI