8 Wspaniałych – Zgłoszenia

W związku ze stanem pandemii Komitet Organizacyjny Konkursu podjął decyzję o umożliwieniu przesyłania kandydatom do Konkursu zgłoszeń w formie skanu na maila, lub pocztą, nie wykluczając jednak złożenia dokumentacji osobiście.

W przypadku edycji Stołecznej kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl

– osobiście, lub drogą pocztową na adres Fundacji: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

– zgłoszenia należy składać do 12 lutego 2021


Karta zgłoszeniowa grupy 2021 – Edycja stołeczna

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2021 – Edycja stołeczna


W przypadku edycji Ogólnopolskiej:

– uczestnicy mogą składać karty zgłoszeniowe mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu.

– W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.

– Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata do Ogólnopolskiej edycji Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: k.staniszewska@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”


Karta zgłoszeniowa grupy 2021 – Edycja ogólnopolska

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem 2021 – Edycja ogólnopolska


– Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach: 12 lutego 2021.

– Końcowy termin składania aplikacji do Ogólnopolskiego Konkursu do Fundacji „Świat na Tak”: 17 marca 2021


FORMULARZE

Formularz zgłoszeniowy lokalnego komitetu organizacyjnego samorządowego konkursu nastolatków

Wzór protokołu Komitetu Lokalnego