Rodo w Fundacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

1. Kto przetwarza dane osobowe?
Administratorem danych jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy al. J.Ch. Szucha 27 w Warszawie reprezentowana przez Joannę Fabisiak – Prezes Zarządu Fundacji.

2. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e, f RODO.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych, takich jak: zawarcie umowy, realizacja umowy, świadczenie usług pomocowych, zapewnienie komunikacji, obsługa programów realizowanych przez Fundację „Świat na Tak”, w celach analitycznych i statystycznych, w celu zarejestrowania zgłoszenia rejestracji „Klubu Ośmiu”, w celu zgłoszenia uczestnika do konkursów i wydarzeń organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”. Dane osobowe są nam również potrzebne do przekazywania informacji o działaniach związanych ze współpraca z „Klubami Ośmiu” czy podziękowania za przekazaną darowiznę.

3. Jak długo przechowujemy dane?
Dane osobowe przechowujemy przez okres nieokreślony
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: fundacja@swiatnatak.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
4. Komu udostępniamy dane?
W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Fundacji „Świat na Tak”, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Zaliczają się do nich organizacja konkursów oraz gal kończących konkursy.
Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, np. profilowaniu.
Dane osobowe nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jakie masz prawa?
Masz prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do Twoich danych osobowych;
• sprostowania;
• usunięcia;
• ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była ona podstawą
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Jak możesz się z nami skontaktować?
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@swiatnatak.pl lub listownie na adres: Fundacja „Świat na Tak” al. J. Ch. Szucha 27, 00-528 Warszawa.

Skip to content