Kluby Ośmiu – formularze

Formularze do pobrania

1. download-icon  AKTUALIZACJA DANYCH KLUBU (przesyłana na początku roku szkolnego do Fundacji)
2. download-icon  ROCZNY PLAN PRACY KLUBU (przesyłany na początku roku szkolnego do Fundacji)
3. download-icon  KARTA WOLONTARIUSZA (pozostaje w Klubie)
4. download-icon  LISTA CZŁONKÓW KLUBU (jest przechowywana  w Klubie)
5. download-icon  REGULAMIN KLUBÓW OŚMIU
6. download-icon  DEKLARACJA WSPÓŁPRACY (szkoła przygotowuje dwa egzemplarze i przesyła do Fundacji)
7. download-icon  DANE KLUBU NAWIĄZUJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ Z FUNDACJĄ
8. download-icon  Wniosek o wydanie certyfikatu „Szkoła Przyjazna Wolontariatowi Fundacji „Świat na Tak”

(Otwarcia plików najlepiej z wykorzystaniem przeglądarek: Firefox, Opera, Microsoft Edge).

Pakietu korzyści ze współpracy z Fundacją – dla szkoły, opiekunów i uczniów-wolontariuszy WSPÓŁPRACUJMY.

Poradnik „Wiem, jak pomagać” dla opiekunów Klubów Ośmiu   POBIERZ

Hymn Fundacji „Świat na Tak”    HYMN

Podkład muzyczny do hymnu    Podkład HYMNU

Skip to content