Pogotowie Naukowe 2.0

W tym roku ruszył już projekt „Pogotowie Naukowe 3.0”. Uczniowie mogą zapisywać się pod poniższym linkiem:

Pogotowie Naukowe 3.0

Fundacja „Świat na Tak”

zaprasza

na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas IV, VII, VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.

Uczniowie cudzoziemscy mogą również skorzystać z zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców.

Zapraszamy także nauczycieli do pracy wolontariackiej.

Zajęcia odbywają się w dwóch szkołach współpracujących
z Fundacją „Świat na Tak”:

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego

adres: Świętokrzyska 1, Warszawa

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

adres: Hoża 88, 00-682 Warszawa

 

Szczegółowe informacje:

na stronie www.swiatnatak.pl

lub pod numerem tel. 22 629 63 34.

materiały do pobrania

Ankieta dla ucznia – Pogotowie Naukowe 2.0
Ankieta dla nauczyciela – Pogotowie Naukowe 2.0
Zgoda rodzica – Pogotowie Naukowe 2.0