bacgrkound

Pogotowie naukowe 3.0 - zapisy:

Logo

Konto:

Login:

Hasło:


Dane osobowe:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:


Dane kontaktowe:

Telefon ucznia:

Email ucznia:

Telefon rodzica:

Email rodzica:


Szkoła:

Nazwa szkoły:

Typ szkoły:

Klasa:


Nauka i zainteresowania:

Przedmioty z których potrzebne jest wsparcie (max 3):

Mocne i słabe strony w nauce:

Zainteresowania:


Zasady RODO
Regulamin

Niniejszy formularz nie gwarantuje rzeczywistego uczestnictwa w projekcie. Po udanej rejestracji będą mogli Państwo zalogować się do systemu. O rzeczywistym udziale w projekcie zostaną Państwo poinformowani przez nas.

E-mail: m.gierczak@swiatnatak.pl
tel: +48 22 629 63 34

Masz już konto? Zajrzyj tutaj