Spotkanie Opiekunów Klubów Ośmiu – 27-28.10.2022

W dniach 27-28 października po raz kolejny spotkali się w Warszawie opiekunowie szkolnych klubów wolontariatu współpracujący z Fundacją „Świat na Tak”.
Aż 44 opiekunów z całej Polski wzięło udział w debacie z udziałem Pani Sylwii Lacek, wiceburmistrz Bielan, oraz w warsztacie rozwijającym świadomość przeżywania swoich emocji. Debata przede wszystkim uświadomiła, jak ważne w działaniu wolontariuszy jest poczucie sensu podejmowanych aktywności. Poczucie sensu daje satysfakcję z efektu, który można odczuć z niesienia pomocy. Tak wielkie zaangażowanie w różnego rodzaju akcje, zbiórki, jest wynikiem oczekiwań młodzieży uzyskiwania efektów tu i teraz. Może to być również odpowiedź na pytanie, dlaczego działania długookresowe cieszą się mniejszą popularnością i dlaczego tak szybko gaśnie zapał do ich realizacji.
Ta debata również podpowiedziała jak zaplanować działania klubów i wolontariuszy w obecnym roku szkolnym.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne, tak bardzo budujące spotkania!
Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy spotkania byli usatysfakcjonowani możliwością wymiany poglądów i perspektywą dalszej współpracy.

= = = = = = = 

      Spotkanie opiekunów szkolnych klubów wolontariatu    w dniach 27-28 października 2022 r.   w Warszawie w Hotelu Hit.

Spotkanie zapoczątkowała dyskusja przy czwartkowej kolacji i kontynuowana w pierwszej części piątkowych obrad przede wszystkim zwróciła uwagę na nastawienie wolontariuszy do podejmowania działań. Nurtujące opiekunów i nas w Fundacji pytanie dlaczego jedne działania są chętniej podejmowane a inne nie cieszą się zainteresowaniem wolontariuszy, wydaje się że zostało dość dobitnie zdiagnozowane w wyniku dyskusji: młodzież chce zdecydowanie mieć poczucie sensu podejmowanych działań. Poczucie sensu daje satysfakcję z efektu, który można odczuć w niesieniu pomocy. Dlatego warto dawać dzieciom choćby najmniejsze zadania, które stają się częścią większej całości, bo te małe zadania szybko zaspakajają potrzebę sensu działania, ale skutecznie prowadzą do ostatecznych długofalowych efektów. Powierzanie zadań i oddawanie odpowiedzialności za ich realizację czyni ich liderami działania i nadaje wyjątkowe poczucie sensu tego działania.

Pandemia sprawiła, że dzieci i młodzież straciła tryb „funkcjonowania w szkole”. Efektem są braki adaptacyjne, problemy w komunikacji, problem samotności, obniżona wiedza. W dyskusji zwrócono uwagę na presję ze strony  rodziców na sukces, dobre wyniki w nauce, zdobywanie punktów i dodatkowych umiejętności niejednokrotnie kosztem zdrowia, wysokiego stresu. Jednocześnie towarzyszy temu brak czasu na bezpośredni kontakt z dzieckiem, rozmowę rodzicielską.  Rodzice zamiast zlecać dodatkowe zajęcia, i kupować wiedzę (korepetycje) powinni poświęcać swój czas, po prostu być z dzieckiem. Ważny jest czas jakościowy spędzonego czasu z dzieckiem. Opiekunowie zwracali uwagę na wielogodzinne przebywanie w szkole, poza domem, bez rodziców. Schemat transmisji międzypokoleniowej pokazuje, że należy pracować ze świadomością młodzieży, aby przełamać ciąg myślowo-działaniowy, który zbudowany jest na braku miłości do samych siebie. Wynikiem szacunki i miłości do siebie są rodzice, którzy nie mają tej wiedzy. Dlatego bardzo istotne staje się celebrowanie najmniejszy sukces. Mamy tendencję do skupiania się na negatywach i porażkach. Ocena poniżej piątki, jest niejednokrotnie przez rodziców nakazywana do poprawy. Jest to jawny brak szacunku do włożonej pracy w naukę przez młodą osobę. Drogą do osiągnięcia szczęścia jest skupianie się na pozytywnych aspektach życia, gdyż każdy ma wzloty i upadki.

Jak mamy działać?

Nie hamujmy, dajmy szansę na popełnianie błędów, które można naprawić. Miejmy cierpliwość bo jak robimy coś pierwszy raz to zawsze zrobimy to wolniej. Dobrze jest postawić na klasowych liderów bo oni aktywizują całą grupę, zespół wolontariuszy. Z liderami łatwiej się współpracuje w kierowaniu całościowym wolontariatem w szkole. Rada wolontariatu powoływana przy samorządzie uczniowskim przez wolontariuszy wpływa pozytywnie na wspólne działania podejmowanych akcji, projektów.

W trakcie spotkania przedstawiono ciekawą inicjatywę jednej z warszawskich szkół: lodówkę/szafę społeczną.

Jak otworzyć lodówkę/szafę społeczną?

  1. Poprosić Dyrektora o wskazanie miejsca na szafę.
  2. Zbudować szafę samodzielnie albo pozyskać jako używany mebel.
  3. Powołać wolontariuszy/dyżurnych do obsługi, koordynacji kontroli jakości żywności.
  4. Rozreklamować akcję szafy w danej szkole.
Skip to content