Rada Nadzorcza

Mariusz Kalisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Bańkowska – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Janicka – Członek Rady Nadzorczej

Ewa Marzec – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Trzeszczyński – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mencina – Członek Rady Nadzorczej