Rada Fundatorów

Członkowie Rady Fundatorów Fundacji „Świat na Tak”

Małgorzata Bańkowska

Danuta Chojnacka

Wojciech Chojnacki

Ks. Bogusław Jankowski

Elżbieta Kalisz

Mariusz Kalisz

Marek Machała

Ewa Marzec

Janina Trzeszczyńska

Paweł Trzeszczyński