Zgłoszenia – Konkurs na szczeblu lokalnym

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i zgłaszanie się kandydatów do tegorocznej już XXX ogólnopolskiej edycji Konkursu.

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy indywidualny edycja ogólnopolska

Formularz zgłoszeniowy grupy edycja ogólnopolska  – do wykorzystania na etapie lokalnym 

– Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach/powiatach do 16 lutego 2024.

– Końcowy termin składania aplikacji do Ogólnopolskiego Konkursu przez lokalne Komitety do Fundacji „Świat na Tak”: 22 marca 2024 r. 

Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu. W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.

Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata z kategorii Ósemka do Ogólnopolskiej edycji Konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: m.gierczak@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

Konkurs w kategoriach: indywidualna-ósemeczka, grupa-ósemeczka i grupa-ósemka prowadzony jest tylko na szczeblu lokalnym. W tych kategoriach przyznawane są wyróżnienia.

 

Zachęcamy „Kluby Ośmiu” oraz wszystkie szkolne kluby wolontariatu do „wystawiania” swoich indywidulanych wolontariuszy, ale również swoje Kluby do Konkursu.

 

Wykaz Lokalnych Komitetów Organizacyjnych
Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Jeśli nie znaleźli Państwo Komitetu ze swojego terenu uprzejmie prosimy o kontakt z Fundacją w celu ustalenia warunków wzięcia udziału w Konkursie.

 

Województwo Komitet Organizacyjny Jednostka odpowiedzialna za organizację Konkursu   Patronaty  Konkursu Jednostka przyjmująca zgłoszenia do konkursu
Dolnośląskie
 
Gmina Wałbrzych Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałbrzychu Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej

Zgłoszenie kandydatów do edycji lokalnej – WAŁBRZYSKIEJ następuje do dnia 16 lutego 2024 r. Opiekunowie/Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

Pocztą na adres:

Urząd Miejski w Wałbrzychu 

Biuro Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych

lub osobiście:

Biuro Obsługi Klienta

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

ul. Sienkiewicza 6-8,

58-300 Wałbrzych

Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30

Wtorek od 7:30 do 16:30

Piątek od 7:30 do 14:30

Osoba do kontaktu:

Ewelina Kantorska, Tel. 74 64 88 502, e-mail: e.kantorska@um.walbrzych.pl

Dane do strony internetowej: 

Gmina Wałbrzych: Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Biuro Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji i Wychowania ul. Mikołaja Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych.

Miasto Wrocław Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Zespół ds. wolontariatu  

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można wysyłać do 16 lutego 2024 r. Są trzy możliwości dostarczenia dokumentów:  (1) w formie elektronicznej na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”; (2) w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”; (3) osobiście pod ww. adres (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, II piętro, pokój 217).   Dokumenty konkursowe oraz więcej informacji na stronie wolontariat.wroclaw.pl.

Miasto Legnica  Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy Urząd Miasta Legnica Zgłoszenia  do dnia 29.02.2024 r.  Etap miejski odbędzie się w dniu 05.03.2024r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3.
Kujawsko-Pomorskie Urząd Miasta Toruń Młodzieżowy Dom Kultury   Zgłoszenia do konkursu można zostawiać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15, w godz. 10.00 – 18.00.
Włocławek Gmina/Miasto Wydział Edukacji  

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie  do 16 lutego 2024r. osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 Włocławek
 w Wydziale Edukacji pokój 33 lub  poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów pocztą mailową na adres abialopiotrowicz@um.wloclawek.pl  albo wysłanie pocztą zwykłą na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek z dopiskiem Wydział Edukacji pokój
nr 33.

Lubelskie        
Lubuskie Urząd Miasta Zielona Góra Departament Spraw Społecznych i Edukacji przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze   Dokumenty wolontariuszy należy składać w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a, w pok. 201 lub w recepcji Ośrodka.
Łódzkie
 
Miasto Skierniewice Wydział Edukacji   Karty uczestnictwa  konkursie można składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 do dnia 28 lutego 2024 r.
Urząd Miasta Zgierz Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej UMZ Prezydent Miasta Zgierz Formularze należy składać w Urzędzie Miasta Zgierz pl. Jana Pawła II 16 z dopiskiem „Konkurs Ośmiu Wspaniałych” lub mailowo na adres: phajdenrach@ums.zgierz.pl
Małopolskie

Młodzieżowy Dom Kultury „DOM HARCERZA” w Krakowie Dział Sportu, Tańca i Rekreacji MDK   Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00. Termin zgłoszeń do 29 lutego 2024 r.
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia UMiG w Myślenicach

  Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w godzinach pracy: pon 7.30-17.00, wt-czw 7.30-15.30, pt 7.30-14.00.
MazowieckieStowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu   Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski; Biskup Radomski – bp Marek Solarczyk Placówka Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, ul. Chrobrego 7/9. Od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 19.00.
Bądź drogą elektroniczną: scmarka@gmail.com
Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji Prezydent Miasta Siedlce – p. Andrzej Sitnik

Szkoły z terenu Miasta Siedlce mogą zgłaszać swoich kandydatów do 16 lutego 2024 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs 8 Wspaniałych”. Eliminacje lokalne konkursu zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miasta Siedlce na początku marca (dokładna data zostanie podana po zakończeniu zbierania wniosków).

Powiat Sochaczewski Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi sochaczew.pl; tu sochaczew; Express Sochaczewski; Ziemia Sochaczewska; Radio Sochaczew; Radio Victoria W powiecie sochaczewskim zgłoszenia będą przyjmowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew (w pokoju pedagoga szkolnego), z dopiskiem: Konkurs ,,Ośmiu Wspaniałych”.
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wydział Oświaty Patronat Starosty Warszawskiego Zachodniego

Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą składać dokumenty zgłoszeniowe osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą e-PUAP do: Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki.  Godziny pracy Starostwa: • poniedziałek – 9:00 – 17:00, • wtorek-piątek – 8:00 – 16:00. Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP to /v77p4brq4i/skrytka . W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty pod numerem telefonu: 22 733 72 43.

Opolskie Powiat Kluczborski Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku Starosta Kluczborski Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (sekretariat), ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, Godziny otwarcia: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – czwartek od 8:00 do 15:30, piątek od 8:00 do 15:00.
Powiat Oleski Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie Starosta Roland Fabianek

Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o  nadsyłanie zgłoszeń do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie  do dnia 29 lutego 2024 r. Zgłoszenia prosimy przysłać e-mailem na adres m.nalichowska@powiatoleski.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Starostwo Powiatowe w Prudniku Wydział Oświaty i Zdrowia    
Gmina Strzelce Opolskie Gminny Zarząd Obsługi Jednostek; Dział oświatowo-organizacyjny   Kandydaci mogą składać dokumenty w Gminnym Zarządzie Oświaty w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie pok.206.   Składanie aplikacji do 23.02.2024 r.  Lokalne eliminacje odbędą się 7 marca 2024 roku o godz. 9:00. Miejsce: Biblioteka Miejska, ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie, sala konferencyjna – 3 piętro.

Podkarpackie
Powiat Dębicki Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starosta Powiatu Dębickiego

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28 w Kancelarii Starostwa (pok. nr 20, parter) do 23 lutego 2024 r. do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Podlaskie Starostwo Powiatowe w Białymstoku Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starosta Powiatu Białostockiego

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 28.02.2024 r., decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok. Wszelkich informacji dotyczących XIX Edycji Powiatowej udziela: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku tel.: 85 740-39-96.

Miasto – Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Jego Ekselencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek; Jego Ekselencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub; Radio Jard, ngo.pl Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać do dnia 16 lutego 2024 r. w Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku:  a) drogą mailową w formie skanu na adres e-mail: centrum@um.bialystok.pl, b) za pomocą operatora pocztowego na podany adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok, c) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 8:00-15:30. Przesłuchania odbędą się w dniach: 7 – 8 marca 2024 r. w Centrum Aktywności Społecznej.
Pomorskie

Słupsk – miasto/powiat Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku i Urząd Miejski w Słupsku   Termin składania zgłoszeń mija  24 lutego 2023 r.   POWIAT: Karty zgłoszeń  należy składać w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 b.  M. SŁUPSK: Karty zgłoszeń  należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku (pok. 200 ).
Śląskie        
Świętokrzys-kie        
Warmińsko-Mazurskie
 


Gmina Miasto Elbląg Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu Prezydent Miasta Elbląg – Pan Witold Wróblewski Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, ul. Bema 37,  lub elektronicznie na adres mailowy mdk@elblag.eu
Urząd Miasta Olsztyna     Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna przy  ul. Jana Pawła II 1 lub w Kancelarii Urzędu przy ul. Knosały 3 bud A pok 11
Urząd Gminy Ostróda Referat Oświaty Gmina Ostróda Formularze zgłoszeniowe do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Gminie Ostróda można składać w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda p. 219 do dnia 24 lutego 2023 r.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starosta Ostródzki Zgłoszenia wolontariuszy będą zbierane do dnia 20 lutego br.: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda  ul. Jana III Sobieskiego 5 z dopiskiem: „Konkurs Ośmiu Wspaniałych„.
Urząd Miejski w Ostródzie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Burmistrz Miasta Ostróda – Zbigniew Michalak Wolontariusze z Miasta Ostróda – będący uczniami szkół podstawowych – dokumenty zgłoszeniowe do konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, winni składać do 04.03.2024 r.: Urząd Miejski w Ostródzie (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych), ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, Dodatkowe informacje: Bożena Ratajczyk, tel. 89 642 94 08, Piotr Gorzelewski, tel. 89 642 94 45.
Powiat Iławski Starostwo Powiatowe w Iławie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Starostwo Powiatowe w Iławie; 14-200 Iława, ul. Gen. Andersa 2A

Powiat Piski Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu   Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu. Adres: 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1. Godziny otwarcia: 7.15-15.15. Telefon kontaktowy: 87 425-47-58
Wielkopolskie Miasto i Gmina Kępno Urząd Miasta i Gminy   Dokumenty można składać osobiście oraz pocztą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
Zachodnio-Pomorskie Urząd Miasta Białogard Biuro Rady Miejskiej Burmistrz Białogardu; BTK, Głos Koszaliński

Zgłoszenia do eliminacji lokalnych można składać do 16.02.2024 r. do Biura Rady Miejskiej w Białogardzie, ul. 1 Maja 18 lub e-mailem na adres: um.kierownik.br@bialogard.info  Informacje do godz. 15.00 pod tel. (94) 35 79 300, a po godz. 15.00 pod tel. 609 214 547.

Skip to content