Zgłoszenia – Komitety Lokalne

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy grupy edycja ogólnopolska
Formularz zgłoszeniowy indywidualny edycja ogólnopolska

– Końcowy termin składania aplikacji uczestnika Konkursu w miastach: 28 lutego 2023.

– Końcowy termin składania aplikacji do Ogólnopolskiego Konkursu przez lokalne Komitety do Fundacji „Świat na Tak”: 17 marca 2023

Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

– mailowo w postaci skanu, oraz drogą pocztową na adres wskazany przez lokalnego organizatora konkursu. W przypadku drogi mailowej, złożone karty muszą później zostać nadesłane również drogą pocztową, ze względu na konieczność dysponowania przez Fundację wszelkimi zgodami zawartymi w formularzu.

Komitet lokalny po przeprowadzeniu eliminacji i wyborze „Ośmiu Wspaniałych” przesyła zgłoszenie jednego kandydata do Ogólnopolskiej edycji Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: m.gierczak@swiatnatak.pl lub drogą pocztową na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Wykaz Lokalnych Komitetów Organizacyjnych
Konkursu Ośmiu Wspaniałych

Wojewódz-two Komitet Organizacyjny Jednostka odpowiedzialna za organizację Konkursu   Patronaty  lokalne  Konkursu Jednostka przyjmująca zgłoszenia do konkursu
Dolnośląskie Gmina Wałbrzych Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałbrzychu Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej Biuro Edukacji i Spraw Społecznych / Referat Edukacji i Wychowania ul. Mikołaja Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Zespół ds. wolontariatu   we Wrocławiu zgłoszenia można dostarczyć do 18.02.2022 r. :
– w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”, sekretariat, pok. 214, II piętro, w godz. 8.00-15.00;
– osobiście pod ww. adres (wrzutnia na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od parkingu, od ul. Janickiego w godz. 8:00-16:00);
– w formie elektronicznej (skan) na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”.
Informacji o konkursie udziela zespół Wolontariat Wrocław, pl. Dominikański 6, pok. 217,  https://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/zgloszenia-do-konkursu-osmiu-wspanialych/
Kujawsko-Pomorskie Urząd Miasta Bydgoszczy Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu   Wnioski można składać w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Wniosek może przyjąć każdy pracownik/czka BCOPW.
Urząd Miasta Torunia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu Prezydent Miasta Torunia Zgłoszenia można składać osobiście do sekretariatu lub portierni w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu , ul. Przedzamcze 11/15  w godz. 10.00 – 21.30.
Urząd Miasta Włocławek Wydział Edukacji  

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 Włocławek (z dopiskiem Wydział Edukacji, pokój nr 32) poprzez wrzucenie do urny, Wysłanie zeskanowanych dokumentów pocztą mailową na adres eseider@um.wloclawek.pl  lub wysłanie pocztą zwykłą na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek z dopiskiem Wydział Edukacji pokój nr 32.

Lubelskie        
Lubuskie        
Łódzkie
 
Miasto Skierniewice Wydział Edukacji  

Karty uczestnictwa w konkursie można składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12 do dnia 11 lutego 2022 r.

Urząd Miasta Zgierz Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej UMZ Prezydent Miasta Zgierz

Formularze należy składać w Urzędzie Miasta Zgierz pl. Jana Pawła II 16 z dopiskiem „Konkurs Ośmiu Wspaniałych” lub mailowo na adres: phajdenrach@ums.zgierz.pl

Małopolskie

Młodzieżowy Dom Kultury „DOM HARCERZA” w Krakowie Dział Sportu, Tańca i Rekreacji MDK Prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski; „Kraków.pl” (dwutygodnik miejski); www.kraków.pl (portal miejski) Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach Wydział Edukacji i Zdrowia UMiG w Myślenicach Burmistrz –  Jarosław Szlachetka www.myslenice.pl

Wypełnioną kartę wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9 w terminie do 1 marca 2022 r.

Mazowieckie


Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu   Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski; Biskup Radomski – bp Marek Solarczyk Placówka Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, ul. Chrobrego 7/9. Od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 19.00.
Bądź drogą elektroniczną: scmarka@gmail.com
Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji Prezydent Miasta Siedlce – p. Andrzej Sitnik  
Powiat Sochaczewski Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi sochaczew.pl; tu sochaczew; Express Sochaczewski; Ziemia Sochaczewska; Radio Sochaczew; Radio Victoria

Kandydaci dostarczą formularze zgłoszeniowe: na adres mailowy: osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com  (Scan dokumentów powinien znajdować się w jednym pliku) oraz (oryginały) – osobiście (do pokoju pedagoga szkolnego) lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Szkoła ,,80”), ul. Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

Urząd Miasta Pruszkowa Wydział Inicjatyw Społecznych  

Skan zgłoszenia w formacie pdf należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wis@miasto.pruszkow.pl

Urząd Miasta Płocka Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Prezydent Miasta Płocka  
Opolskie Powiat Kluczborski Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku Starosta Kluczborski Formularze zgłoszeniowe z całego powiatu kluczborskiego można złożyć: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork  z dopiskiem „Konkurs Ośmiu Wspaniałych
Starostwo Powiatowe w Oleśnie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Oleśnie Starosta Oleski Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa (suterena, pokój nr 1).
Urząd Miasta i Gminy Kępno Wydział Komunikacji Społecznej   Urząd Miasta i Gminy Kępno Wydział Komunikacji Społecznej ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno  z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych
Gmina Strzelce Opolskie Gminny Zarząd Obsługi Jednostek; Dział oświatowo-organizacyjny   Gminny Zarząd Obsługi Jednostek, ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie (Sekretariat lub p. Agnieszka Kwitowska-Tobys, pokój 206)
Podkarpac-kie Urząd Miasta Tarnobrzeg Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej lokalne media; strona www Urzędu Miasta Tarnobrzeg  
Podlaskie Starostwo Powiatowe w Białymstoku Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starosta Powiatu Białostockiego Starostwo Powiatowe w Białymstoku  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok , https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki/wolontariusze-z-powiatu-bialostockiego-poszukiwani
Miasto – Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Jego Ekselencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek; Jego Ekselencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub; Radio Jard, ngo.pl Kandydatów można zgłaszać do 14 lutego: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy Urzędu; pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl; pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 3, 15-879 Białystok.  https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/konkurs-osmiu-wspanialych-1.html
Pomorskie Urząd Miasta Słupsk Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku   Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk lub Urząd Miasta Słupsk Wydział Edukacji, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk (p. 200)
Śląskie        
Świętokrzys-kie        
Warmińsko-Mazurskie
 
Gmina Miasto Elbląg Departament Edukacji   Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Bema 37 w Elblągu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie   Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularze zgłoszeniowe można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Osoba do kontaktu p. Anna Pawlik nr tel (89) 751-74-15
Powiat Olsztyński Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej    
Urząd Gminy Ostróda Referat Oświaty Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, p. 219.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starosta Ostródzki Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda  ul. Jana III Sobieskiego 5 z dopiskiem: „Konkurs Ośmiu Wspaniałych„.
Urząd Miejski w Ostródzie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Burmistrz Miasta Ostróda – Zbigniew Michalak Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24
Urząd Miasta Olsztyna Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   Formularze należy zgłaszać na adres: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Knosały 3, bud A, 10-053 Olsztyn
Wielkopolskie        
Zachodnio-Pomorskie Urząd Miasta Białogard Biuro Rady Miejskiej Burmistrz Białogardu; BTK, Głos Koszaliński Karty można złożyć w Biurze Rady Miejskiej Białogardu w Urzędzie Miasta Białogard (ul. 1 Maja 18) albo przesłać mailem: um.kierownik.br@bialogard.info; https://bialogard.info/2,7424,szukamy-8-wspanialych