Zdolniacha to też TY

Zdolniacha to też TY !

Fundacja „Świat na Tak”

wraz

z Biurem Edukacji m.st. Warszawy

zapraszają

na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjalnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.
Uczniowie cudzoziemscy mogą skorzystać z zajęć z języka polskiego dla cudziemców.

Zapraszamy również nauczycieli do pracy wolontariackiej.

Trwa nabór. Pierwsze zajęcia odbędą się już w styczniu.

materiały do pobrania

Ankieta dla ucznia – Zdolniacha to też Ty
Ankieta dla nauczyciela – Zdolniacha to też Ty
Zgoda rodzica – Zdolniacha to też Ty
Regulamin Zdolniacha to też Ty!