Zdolniacha to też TY ! 2.0.

Fundacja „Świat na Tak”
wraz
z Biurem Edukacji m.st. Warszawy
zapraszają
na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas IV,VII,VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.
Uczniowie cudzoziemscy mogą również skorzystać z zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców.

Zapraszamy także nauczycieli do pracy wolontariackiej.
Pierwsze zajęcia odbędą się już w październiku.

 

Szczegółowe informacje:
pod numerem tel. 22 629 63 34.
na stronie www.swiatnatak.pl

Ankieta-dla-ucznia_zdolniacha-to-też-Ty_-2018-19
Regulamin-Zdolniacha-to-też-Ty-2018-19.docx
Zgoda-rodzica-2018-19.docx