Być Polakiem Edycja VIII 2017 zaproszenie

plakat

„Polsko,Ojczyzno moja, Ty jesteś jak rzeka,

Która  toczy swe  wody  od źródeł z daleka..”

fragm. wiersza Misha Gliwny z Kanady