XXII Integracyjny Bal Karnawałowy – W świecie Magii i Fantazji

Dla uczestników:

Drodzy uczestnicy XXII Integracyjnego Balu zapraszamy do siedziby Fundacji „Świat na Tak” w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz odbioru zaproszenia.
Formularz musi być wypełniony własnoręcznie przez uczestnika lub opiekuna, nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych oraz mailowych.

Formularz dla uczestnika do pobrania:

Dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu:
Drodzy wolontariusze i opiekunowie, jak co roku zapraszamy również Was do pomocy i wspólnej zabawy z naszymi podopiecznymi podczas XXII Integracyjnego Balu Karnawałowego.
Prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń grupowych przez opiekunów na adres: k.staniszewska@swiatnatak.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 13.01.2020 r. do godziny 16.00

Formularz dla grup wolontariuszy i opiekunów do pobrania: