Prace Komitetu Organizacyjnego

  • Komitet Organizacyjny Konkursu na szczeblu lokalnym powoływany jest przez Starostę/Burmistrza/Prezydenta lub inną upoważnioną osobę.
  • Zgłoszenie do Organizatora Konkursu, Fundacji „Świat na Tak”, informacji o przystąpieniu do organizacji Konkursu w jednostce samorządu oraz wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za organizację wykorzystując formularz:  Formularz zgłoszeniowy lokalnego komitetu organizacyjnego samorządowego konkursu nastolatków
  • Postępowanie zgodnie z zatwierdzonym na spotkaniu inauguracyjnym kalendarzem działań.
  • Ustalenie z Organizatorem zasad zbierania dokumentów kandydatów do konkursu, które zostają podane do wiadomości na stronie Organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących Konkurs na szczeblu lokalnym.
  • Zgłaszający kandydatów do poszczególnych kategorii Konkursu korzystają z wzorów dokumentów: Grupa-Ósemka i Grupa-Ósemeczka  Formularz zgłoszeniowy grupy edycja ogólnopolska lub Ósemka i Ósemeczka Formularz zgłoszeniowy indywidualny edycja ogólnopolska
  • Przeprowadzenie eliminacji na szczeblu lokalnym w zakresie kategorii: ósemka, ósemeczka, grupa-ósemka i grupa-ósemeczka.
  • Przekazanie Organizatorowi Konkursu protokołu z eliminacji w kategorii Ósemka oraz oryginałów dokumentów jednego kandydata/kandydatki zgłoszonego/zgłoszonej do kolejnego, ogólnopolskiego etapu konkursu. (Wzór protokołu Wzór protokołu Komitetu Lokalnego edycji ogólnopolskiej).
  • Organizacja lokalnej gali i poinformowanie Organizatora o terminie tej gali.
Skip to content