POZNAJĘ OJCZYZNĘ PRZODKÓW – WYCIECZKA PO POLSCE LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

NAZWA PROJEKTU

„POZNAJĘ OJCZYZNĘ PRZODKÓW” – WYCIECZKA PO POLSCE LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

TERMIN REALIZACJI

           1.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

KWOTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

          127.500,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Wycieczka miała za główne zadanie poszerzyć wiedzę uczestników o Polsce, rozbudzić zainteresowanie i zaktywizować do podtrzymywania polskich tradycji za granicą.

Cel poznawczy – pogłębienie wiedzy o kraju przodków: o polskiej kulturze i tradycji, historii, dziedzictwie narodowym antropogenicznym i przyrodniczym, relacjach społecznych zostanie osiągnięty poprzez:

– poznanie miejsc i obiektów historycznych (kościoły, muzea, architektura lokalna, zamki, pałace) jak również przyrodniczych (przełom Dunajca, Gubałówka, Dolina Strążyska) dzięki m.in. profesjonalnym przewodnikom i wychowawcom wycieczki;

– spotkania ze społecznością lokalną (mieszkańcy Podhala);

– poznanie tradycji i zwyczajów szlacheckich (spotkanie z Bractwem Kurkowym);

– projekcje filmów fabularnych („Potop”) i popularno-informacyjnych promujące Polskę na Światowych Wystawach Expo 2010 i 2020;

– poznanie polskich inwestycji strategicznych: Zakopianka oraz zapora na Dunajcu w Niedzicy, umożliwiających bezpieczeństwo i codzienne życie mieszkańców i będących istotnymi atrakcjami turystycznymi i udogodnieniami komunikacyjnymi.

Cel rozwijający umiejętności uczestników wycieczki obejmie:

– podniesienie sprawności językowej poprzez komunikację w czasie wycieczki tylko w języku polskim oraz dodatkowe zajęcia językowe z zakresu słownictwa, językoznawstwa, gramatyki;

– rozwinięcie umiejętności pracy projektowej i zespołowej w ramach zrealizowanych warsztatów, przygotowujących dzieci i młodzież do występu podczas gali w Zamku Królewskim.

Cele wychowawczo-moralne obejmują:

– pobudzenie zainteresowania Polską i polskością;

– umocnienie poczucia dumy z faktu, że mają pochodzenie polskie;

– zawiązanie relacji między uczestnikami, które utrzymają się przez długie lata, dzięki m.in. komunikatorom, mediom społecznościowym;

– rozwinięcie dzięki wspólnemu przebywaniu pozytywnego stosunku do ludzi reprezentujących różne pozycje społeczne i kultury.

Wyniki ewaluacji wiedzy i satysfakcji z udziału wycieczce „Poznaję ojczyznę przodków” dla laureatów i wyróżnionych w XIII edycji Konkursu „Być Polakiem”   POBIERZ

”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=

„POZNAJĘ OJCZYZNĘ PRZODKÓW” – WYCIECZKA PO POLSCE LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą – 2022

Skip to content