Poszukiwani laureaci konkursu „Ośmiu Wspaniałych” z dawnych lat