Pogotowie Naukowe z Fundacją „Świat Na Tak” i „ArcelorMittal Huta Warszawa”

„Fundacja „Świat na Tak” oraz ArcelorMittal Huta Warszawa
zapraszają

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z niezamożnych rodzin na bezpłatne korepetycje.

Zapraszamy także czynnych i emerytowanych nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do zgłaszania się do pracy wolontariackiej.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu: 22 629 63 34 oraz pod adresem e-mailowym k.smolinska@swiatnatak.pl .”

Ankieta dla Ucznia Pogotowia 2017/18
Ankieta dla Nauczyciela Pogotowia 2017/18
Zgoda Rodzica na Pogotowie 2017/18