Ogólnopolskie inauguracyjne spotkanie Opiekunów Klubów Ośmiu

W dniu 1 października obyło się kolejne spotkanie opiekunów Klubów Ośmiu z całej Polski.