Ogólnopolskie inauguracyjne spotkanie Opiekunów Klubów Ośmiu