„Konkurs „Być Polakiem” – edycja XIII/2022

Działanie finansowane ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022” realizowane na podstawie umowy partnerskiej nr 1/2022
zawartej w dniu 15.09.2022 r. pomiędzy
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Fundacją „Świat na Tak”

Obszar: Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie organizacji oświatowych

Zadania: Konkurs „Być Polakiem”

Działania: I.1 Konkurs „Być Polakiem”

TERMIN REALIZACJI:  01.01.2022 – 31.12.2022

KOSZT CAŁKOWITY REALIZACJI ZADANIA:  136 605,00 zł   
w tym:  129 005,00 zł z dotacja KPRM oraz 7 600,00 zł wkład własny.

Realizowane działanie miało na celu:

  • Promocję postaw patriotycznych wśród młodych Polaków, żyjących poza granicami Polski.
  • Doskonalenie znajomości języka polskiego i kultury narodowej wśród dzieci polonijnych.
  • Poszerzanie wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży polonijnej.
  • Promocję Polski poza jej granicami, na całym świecie.
  • Pomoc w przygotowaniu scenariuszy lekcji w szkołach polonijnych; wsparcie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej.

Docieranie z informacją o Konkursie do środowisk polonijnych bezwzględnie dawało możliwość promocji Polski w całym świecie. Informacja o Konkursie była zamieszczona na stronie www.bycpolakiem.pl, na profilu facebook’owym oraz rozesłana mailem na ponad 13 tys. adresów mailowych. Zamieszczana była również w lokalnych mediach polonijnych.

Uczestnikami projektu byli nadsyłający prace konkursowe, ok. 1300 osób z 38 krajów; laureaci i wyróżnieni (dzieci i młodzież) w Konkursie „Być Polakiem”. W uroczystości w Zamku Królewskim 2 sierpnia 2022 r. ok. 350 osób.

Tegoroczna edycja konkursu „Być Polakiem” cieszyła się wśród młodzieży polonijnej ogromnym powodzeniem (wpłynęło blisko 1300 prac). Konkursem zainteresowała się, po raz pierwszy, młodzież w takich krajach jak: Chiny, Madagaskar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Islandia, Australia, Brazylia czy, po raz kolejny, wiele prac wpłynęło z Kazachstanu i Ukrainy.

Uczestnikami gali byli również nauczyciele nagrodzeni w konkursie, przygotowujący konspekty lekcji: „Z fleksją i składnią za pan brat. Konspekt lekcji, prezentujący dowonie wybrany problem gramtyczny z zakresu fleksji lub składni – Poziom B1, B2.” Nagodzeni nauczyciele: Joanna Kawula – Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, Włochy; Anna Bukowska – Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough, Wielka Brytania; Weronika Butrym – Nikadon – Polska Szkoła SEN w Dublinie, Irlandia.

Odbiorcami działania byli również jurorzy Konkursu – 42 osoby z wielu krajów świata, którzy spotkali się roboczo na posiedzeniu oceny prac konkursowych (04.2022) oraz wzięli udział w uroczystej gali w dn. 2 sierpnia 2022 r. 

Konkurs „Być Polakiem” został zainicjowany w roku 2010 w celu wspierania nauki języka polskiego, podtrzymywania tożsamości narodowej, kształtowania postaw patriotycznej i społecznej dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z całego świata (w przedziale wiekowym: 6 – 22 lata). Uczestnicy konkursu, podzieleni na grupy wiekowe, mają za zadanie przygotowanie prac plastycznych, pisemnych lub filmowych na tematy związane z Ojczyzną przodków.

W 2022 r. zorganizowano XIII edycję Konkursu. W tej edycji można było zgłaszać udział w pięciu kategoriach:
– grupa I / 6-9 lat – prace plastyczne „Pocztówka z Polski jaką chcesz otrzymać lub wysłać”;
– grupa II / 10-13 lat / prace literackie „Historia mojej rodziny”;
– grupa III / 14-16 lat  / prace literackie „Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie wzorem, bohaterem, idolem”;
– grupa IV / 17-22 lata /  prace literackie „Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata”;
– grupa V / 12-22 / prace multimedialne „Czy jest w Twoim otoczeniu ambasador polskości, a może Ty nim jesteś?”

Przyjazd do Ojczyzny na uroczystą Galę w Zamku Królewskim, otrzymanie polskiej flagi i nagród rzeczowych oraz wycieczka objazdowa po najpiękniejszych zakątkach Polski stanowi nagrodę dla laureatów konkursu. W tym roku wycieczkę dofinansowano dotacją z KPRM Informacja o projekcie.

Kronika Konkursu „Być Polakiem” – 2022   Do pobrania.

Zdjęcia z gali w Zamku Królewskim w dniu 2 sierpnia 2022 r.

”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
”width= ”width=
   

„KONKURS „BYĆ POLAKIEM

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą – 2022

Skip to content