Być Polakiem – Jury Konkursu

 JOANNA FABISIAK  Pomysłodawca Konkursu, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Poseł na Sejm RP,
Warszawa, Polska
 ROMAN ŚMIGIELSKI  Przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”, Honorowy Przewodniczący Federacji „Polonia”,Kopenhaga, Dania
HELENA MIZINIAK Wiceprzewodnicząca Jury Konkursu „Być Polakiem”. Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Londyn, Wielka Brytania
KRYSTYNA BACHANEK Malarka, Warszawa, Polska
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA Prezes zarządu fundacji "Primus", Warszawa, Polska
DANUTA BRONCHARD  Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im.M.Konopnickiej, Nowy Jork, USA
STANISŁAW CHYLEWSKI  Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.M.Kopernika przy Konsulacie generalnym RP, Montreal, Kanada
MARIA DRĄG Nauczycielka w szkole polskiej, Pawłodar, Kazachstan
ZBIGNIEW DUBIEL Artysta fotografik, Warszawa, Polska
 MARZANNA GEISLER  Dyrektor Zespołu Szkół im. Z.Mineyki przy Ambasadzie RP, Ateny, Grecja
ANDRZEJ JANECZKO Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”, Getafe, Hiszpania
 Ks. BOGUSŁAW JANKOWSKI  Dyrektor Centrum Kultury „Dobre Miejsce” oraz Domu Rekolekcyjno – Formacyjnego
Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, Polska
 KAMIL JONCZYŃSKI Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji, Sztokholm, Szwecja
 HANNA KACZMARCZYK  Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP,
Wiedeń, Austria
 JAGODA KACZOROWSKA  Harcmistrzyni ZHP,
działaczka polonijna, Londyn, Wielka Brytania
 HALINA KOBLENZER  Koordynator Chrześciańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego,
Herdorf – Dermback, Niemcy
 EWA KOCH  Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej, Chicago, USA
 JERZY KOWALEWSKI  Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu im.Iwana Franki, Lwów, Ukraina
 BOŻENA LASKIEWICZ  Prezes Medical Aid for Poland Fund, Londyn, Wielka Brytania
 AGATA LEWANDOWSKI  Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z Emigra, Warszawa, Polska
PIOTR ŁADOMIRSKI Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, Bruksela
MAREK MACHAŁA Koordynator Konkursu, Warszawa, Polska
BEATA MONDOVICS Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP,
Budapeszt, Węgry
DOROTA PARZYSZEK Przewodnicząca „Domu Polskiego”, Tunis, Tunezja
ALEKSANDRA PODHORODECKA Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. Wł.Warneńczyka,
Sofia, Bułgaria
HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL Malarka, witrażystka, ikonopisarka, Warszawa, Polska
ELENA ROGACZYKOWA Prezes Autonomii Polaków „Polonia”, Kaliningrad, Rosja
ELŻBIETA RUDZIŃSKA Prezes Forum Nauczycieli Polskich Zachodniego Wybrzeża, San Pedro, USA
 DANUTA STRYJAK  Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP, Rzym, Włochy
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ Sekretarz Konkursu. Działaczka polonijna, Rastatt, Niemcy
 JOLANTA TATARA  Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Chicago, USA
 TULIOLA TYBULEWICZ  Działaczka polonijna, Londyn, Wielka Brytania
 URSZULA WANECKA  Działaczka polonijna, Attendorn, Niemcy
 WANDA VUJISIĆ  Prezes Stowarzyszenia Polaków, Bijelo Polje, Czarnogóra

Aktulności

Facebook Pagelike Widget
Skip to content