Jubileuszowa Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Drodzy Warszawscy Laureaci Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” z lat ubiegłych,

W tym roku rozpoczęła się XXV – Jubileuszowa Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zwracamy się więc do Was z serdeczną prośbą o przesyłanie do Fundacji wspomnień w postaci zdjęć z Gali podczas, której został wręczony Wam tytuł „Wspaniałego” oraz waszych refleksji na temat: „Czym był i czym jest wolontariat w moim życiu”. Praca zawierająca refleksje na temat wolontariatu nie powinna przekraczać 200 słów, może być napisana prozą lub wierszem. Fragmenty najciekawszych prac zostaną umieszczone w kronice konkursu.

Prace należy przesyłać w pliku Word lub innym dokumencie tekstowym (na formularzu wpisu do kroniki), umożliwiającym późniejszą edycję, wraz z imieniem i nazwiskiem, rokiem udziału w konkursie oraz dzielnicą, z której laureat startował, do Fundacji na adres:

osmiuwspanialych2018@gmail.com do dnia 30 marca 2018 r.

Materiały do pobrania:

Formularz wpisu do kroniki