Deklaracja współpracy miedzy Fundacją a dyrekcjami szkół

Szanowni Państwo,

W związku z reformą oświaty i zmianą nazw szkół z gimnazjum na szkołę podstawową, prosimy o aktualizację deklaracji współpracy pomiędzy dyrekcją szkoły w której działa szkolny Klub Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, a Fundacją „Świat na Tak”.

W załączeniu deklaracja współpracy do wypełnienia, oraz przesłania w dwóch egzemplarzach do siedziby fundacji na adres:

Fundacja „Świat na Tak”

Al. J. Ch. Szucha 27

00-580 Warszawa

Informujemy iż podpisaną deklarację odeślemy do Państwa również drogą pocztową.

Z poważaniem,

Katarzyna Staniszewska

Fundacja „Świat na Tak”

DEKLARACJA