Bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Fundacja „Świat na Tak” wraz z Biurem Edukacji m.st. Warszawy

ZAPRASZA

na bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z niezamożnych rodzin.

Uczniów prosimy o zgłaszanie się droga e-mailową :

k.smolinska@swiatnatak.pl lub pod numerem tel. 22 629 63 34.

Zapraszamy nauczycieli, emerytowanych nauczycieli do zgłaszania się do pracy wolontariackiej.

Rekrutację prowadzimy do 14.03.2017 r.

Pomóżmy dzieciom w wyrównaniu szans edukacyjnych