Webinar dla wolontariuszy i opiekunów: Wojna, czy tylko tam?

W dniu 07.10.2021 r. odbył się webinar „Wojna, czy jest tylko tam” z udziałem Pani Anny Wojtachy korespondentki wojennej. Pani Anna opowiedział o pracy dziennikarskiej w realiach wojennych, o życiu codziennym ludzi w krajach, których toczy się wojna oraz o jakie zmiany w ludziach powoduje. W drugiej części Pani Zofia Cnotek – Guzek – opiekun „Klubu Ośmiu” w Szkole Podstawowej nr 369 Im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego poruszyła temat konfliktów i tego jak można pomagać innym, którzy mają problem z ich rozwiązaniem. Dziękujemy serdecznie wykładowcą oraz wolontariuszom i opiekunom za uczestnictwo w webinarze.