XXI Integracyjny Bal Karnawałowy w Rytmie Bollywood

Dla uczestników:

Drodzy uczestnicy XXI Integracyjnego Balu zapraszamy do siedziby Fundacji „Świat na Tak” w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz odbioru zaproszenia.

Formularz musi być wypełniony własnoręcznie przez uczestnika lub opiekuna, nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych oraz mailowych.

Formularz dla uczestnika do pobrania: załącznik w pdf i word

 

Dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu:

Drodzy wolontariusze i opiekunowie, jak co roku zapraszamy również Was do pomocy i wspólnej zabawy z naszymi podopiecznymi podczas XXI Integracyjnego Balu Karnawałowego.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń grupowych przez opiekunów na adres: k.staniszewska@swiatnatak.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 04.02.2019 r.

Formularz dla grup wolontariuszy i opiekunów do pobrania: załącznik w pdf i word

Zgłoszenia do pobrania MS Word PDF
Zgłoszenie Uczestnika
Zgłoszenie Klubu