Bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„Fundacja „Świat na Tak” oraz Biuro Edukacji m.st. Warszawy

zapraszają

na bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z niezamożnych rodzin. Wakacyjne zajęcia są dedykowane szczególnie uczniom przygotowującym się do poprawek.

Uczniów prosimy o zgłaszanie się droga e-mailową : k.smolinska@swiatnatak.pl lub pod numerem tel. 22 629 63 34. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: swiatnatak.pl

Zapraszamy nauczycieli, emerytowanych nauczycieli do zgłaszania się do pracy wolontariackiej.